NGÀY TÔN VINH MẸ MÂN CÔI

2007
tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con - Corona, CA
Thứ Bảy 20 và Chúa Nhật 21 tháng 10 năm 2007


_______________________________________________

 

Thơ mời
Ngày Tôn Vinh Mẹ Mân Côi

Trọng kính Quí Đức Cha, Quí Đức Ông, Quí Cha, Quí Tu Sĩ nam nữ và toàn thể Anh Chị Em,

Tháng 10, Tháng Mân Côi của Giáo Hội Công Giáo. Đền Thánh Mẹ Dâng Con sẽ dành hai ngày Thứ Bảy 20 và Chúa Nhật 21 tháng 10 để tôn vinh Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi và cũng để kỷ niệm 90 năm lần cuối cùng Mẹ hiện ra tại Fatima (1917-2007). Trong tâm tình đó, chúng con xin kính mời Quí Đức Cha, Quí Đức Ông, Quí Cha, Quí Tu Sĩ nam nữ và toàn thể Anh Chị Em bớt chút thời giờ tới Đền Mẹ để cùng nhau tôn vinh Mẹ Maria, Mẹ Mân Côi.

Sự hiện diện của Quí Đức Cha, Quí Đức Ông, Quí Cha, Quí Tu Sĩ nam nữ và toàn thể Anh Chị Em sẽ là một sự diễn tả sống động về lòng sùng kính Đức Mẹ của người Việt Nam trong xã hội Hoa Kỳ chúng ta đang sống.

Trân trọng kính mời,


LM. Inhaxiô M. Hải Dương CMC
Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con

* * *

CHƯƠNG TRÌNH
NGÀY TÔN VINH MẸ MÂN CÔI 2007

Chiều thứ Bảy 20 tháng 10 năm 2007
  06:00 PM Giải tội tại Đền Thánh.
  07:00 PM Cung nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima, Thánh Lễ khai mạc Ngày Mẹ Mân Côi. Kiệu Thánh Thể. Phép lành Thánh Thể.

Ngày Đại Lễ: Chúa Nhật 21 tháng 10 năm 2007
  07:00 AM Lần hạt, Thánh Lễ Đền Tạ, và cầu khấn cho những ý nguyện Anh Chị Em gửi về xin cầu nguyện.
 

09:15 AM

Giải tội tại Đền Thánh;
Hội Thảo về Sứ Điệp Fatima tại hội trường do Cha Gioan Vũ Nghi, phó Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con phụ trách.
  11:30 AM Dâng hoa Kính Mẹ,
Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima.
Thánh Lễ Đại Trào trọng thể tôn kính Mẹ do Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương, Giám Mục phụ tá giáo phận Orange chủ tế.
Xin các đoàn thể vui lòng mặc đồng phục.
     
Mọi chi tiết, xin liên lạc:
  ĐỀN THÁNH MẸ DÂNG CON
  1775 South Main St.; Corona, CA 92882
  Điện thoại: 951-739-0462

 

 
     
 
 
___________________________________
   

Mọi chi tiết xin liên lạc
Đền Thánh Mẹ Dâng Con

1775 South Main Street - Corona, CA 92882
Phone: (951) 379-0462 hoặc (951) 737-4125
Email: corona@dongcong.net