Trái Tim Mẹ đường dẫn con
đến với Chúa!

 

 

English

Nội Dung

Tạ Ơn Mẹ

Sống Đạo

Hội Truyền Giáo

Ghi Tên Cầu Nguyện

dongcong.net

Welcome to the Website of
the Immaculate Heart of Mary Shrine

 

The Immaculate Heart of Mary Shrine is an apostolate of the religious order, the Congregation of the Mother Coredemptrix, a place where the Virgin Mary is honored and where thousands of prayer petitions are offered to God through her.

 

Kính Chào Quí Bạn

 

Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ là một mục vụ tông đồ thuộc Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ, cổ động việc sùng kính Trái Tim Đức Mẹ. Xin Đức Mẹ phù trợ và dẫn đưa mọi người đến với Chúa.

 

Phụ trách: Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ.

 

*Năm Mới 2016 chúng tôi đang cập nhật..

Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ    1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836  
(417) 358-8580    heartofmaryshrine@yahoo.com