Suy Niệm của LM Thiên Minh CMC
 

 

HOME

cảm nghiệm sống

-119
-118-10 điều đức phật
-117
-116 nhiên liệu
-115 bánh chưng xanh
-114 Lm Ng. V. Chung
-113 Lời dặn cho con

-112 xin hãy dạy con

-111 bác sĩ Teo
-110 tu tại gia

 

 


cảm nghiệm sống

118-10 Điều Đức Phật Dạy

Thứ sáu, ngày 28 tháng chín năm 2012 | |
hoasen, hoa sen
01.  Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh.

02. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy.

03. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.

04. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.

05. Việc đã làm thì đừng cầu mong dễ thành công, vì việc dễ thành công thì lòng mình thường kiêu ngạo.

06. Khi giao tiếp thì đừng cầu lợi cho mình, vì cầu lợi cho mình thì sẽ mất đạo nghĩa.

07. Với người, đừng cầu mong tất cả sẽ đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.

08.Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có mưu đồ.

09. Thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào lợi lộc thì si mê phải động, mà tâm trí thì hắc ám.

10. Oan ức vẫn không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xa, vì làm như vậy là hèn nhát, mà oán thù lại càng thêm tăng.

Bởi vậy, Đức Phật dạy:

-        Lấy bệnh khổ làm thuốc thần

-        Lấy hoạn nạn làm giải thoát


-        Lấy khúc mắc làm niềm vui

-        Lấy ma quân làm bạn đạo

-        Lấy khó khăn làm thích thú

-        Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ

-        Lấy người chống đối làm nơi giao du

-        Coi sự thi ân như đôi dép bỏ đi

-        Lấy sự xả lợi làm vinh hoa

-        Lấy oan ức làm cửa ngỏ đạo hạnh.
-         
Trích sách LUẬN BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT CHỈ QUY
Trích:Nối Lửa Cho Đời Tuyển tập số 6
(Lm.Lê Quang Uy DCCT
Sưu tầm và biên soạn)

Chuyên mục :

- dongcong.net

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)