Bài Đọc Hằng Ngày

 

Lễ Thánh Batôlômêô, Tông đồ, Lễ Kính  

 

BÀI ĐỌC I: Kh 21, 9b-14

"Trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên".

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Thiên Thần nói với tôi rằng: "Ngươi hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi xem phu nhân, bạn của Con Chiên".

Thiên Thần đem tôi lên một núi cao chót vót khi tôi ngất trí, và chỉ cho tôi thấy thành thánh Giêrusalem từ trời nơi Thiên Chúa mà xuống, chói lọi vinh quang Thiên Chúa. Ánh sáng của nó toả ra như đá quý, giống như ngọc thạch, óng ánh tựa pha lê. Thành có tường luỹ cao lớn, trổ mười hai cổng, trên các cổng có mười hai thiên thần, và có khắc tên mười hai chi họ con cái Israel. Phía đông có ba cổng, phía bắc có ba cổng, phía nam có ba cổng, và phía tây có ba cổng. Tường thành xây trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên. Còn đền thờ, tôi không thấy có trong thành, vì Thiên Chúa toàn năng và Con Chiên là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời mặt trăng chiếu soi: vì đã có vinh quang Thiên Chúa chiếu sáng nó và đèn của nó chính là Con Chiên. Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 144, 10-11. 12-13ab. 17-18

Đáp: Lạy Chúa, các bạn hữu Chúa nhận biết vinh quang nước Chúa (c. 12a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chúc tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa, và hãy đề cao quyền năng của Ngài. - Đáp.

2) Để con cái loài người nhận biết quyền năng và vinh quang cao cả nước Chúa. Nước Chúa là nước vĩnh cửu muôn đời; chủ quyền Chúa tồn tại qua muôn thế hệ. - Đáp.

3) Chúa công minh trong mọi đường lối của Người, và yêu thương mọi kỳ công Người tác tạo. Chúa ở gần những kẻ kêu cầu Người, những kẻ kêu cầu Người với lòng thành thật. - Đáp.

ALLELUIA: Ga 1, 49b

Alleluia, alleluia! - Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel. - Alleluia.

PHÚC ÂM: Ga 1, 45-51

"Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối ".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Philipphê gặp Nathanael và nói với ông: "Đấng đã được Môsê ghi trong Luật và các tiên tri nói đến, chúng tôi đã gặp rồi: đó là Giêsu con ông Giuse, người thành Nadarét". Nathanael đáp: "Bởi Nadarét nào có cái chi hay?" Philipphê nói: "Hãy đến mà xem".

Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ông: "Đây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối". Nathanael đáp: "Sao Ngài biết tôi?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Trước khi Philipphê gọi ngươi, lúc ngươi còn ở dưới cây vả, thì Ta đã thấy ngươi". Nathanael thưa lại rằng: "Lạy Thầy, Thầy là Con Thiên Chúa, là Vua Israel". Chúa Giêsu trả lời: "Vì Ta đã nói với ngươi rằng: Ta đã thấy ngươi dưới cây vả, nên ngươi tin, ngươi sẽ thấy việc cao trọng hơn thế nữa". Và Người nói với ông: "Thật, Ta nói thật với các ngươi, các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các Thiên Thần Chúa lên xuống trên Con Người". Đó là lời Chúa.

Th. Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ Ga 1,45-51
HÃY ĐẾN MÀ XEM

Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem.” (Ga 1,46)

Suy niệm: Khi nghe giới thiệu Đức Giê-su là Đấng Thiên Sai mà lại xuất thân từ một làng quê không tên tuổi như Na-da-rét, ông Na-tha-na-en không thể không biểu lộ sự hoài nghi. Một Giê-su với nguồn gốc dân dã đối nghịch hẳn với hình ảnh Đấng Cứu Thế vinh quang mà người Do Thái đang đợi chờ, sự tương phản này luôn là một vấp phạm của mầu nhiệm nhập thể. Có thắng vượt được chướng ngại của ‘xác thịt’ này mới có thể tin nhận con người Giê-su là Đấng Thiên Sai. Nhiều người Do Thái đã không thể vượt qua được chướng ngại này. Thế nhưng, Na-tha-na-en, “người Ít-ra-en chân chính” lại có thể vượt qua nhờ biết đứng dậy để đi “đến mà xem” tận mắt Đấng Cứu Thế, theo lời giới thiệu của Phi-líp-phê.

Mời Bạn: Thái độ con người thời nay ra sao? Thế giới thực dụng với đầy đủ những tiện nghi vật chất chính là ‘chướng ngại xác thịt’ đã ngăn cản khiến người ta không thể nhận ra Đấng Cứu Thế dưới dáng vẻ khó nghèo, hiền lành của Tấm Mối Phúc Thật. Phần bạn, ‘chướng ngại xác thịt’ có len lỏi vào trong cách ăn uống, mua sắm, giao tiếp, làm việc của bạn, của gia đình bạn không?

Sống Lời Chúa: Sửa lại một điểm trong cuộc sống khiến bạn, gia đình bạn không thể đến với Đức Ki-tô. Ví dụ: Điều chỉnh lại giờ xem ti-vi trong gia đình nếu giờ này cản trở việc đọc kinh chung.

Cầu nguyện:Đọc hay hát: “Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin chỉ cho con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quí. Vì Chúa là Đấng Cứu Độ con, là Đấng ngày đêm con đợi trông.”

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng Tỉnh Dòng) - web@dongcong.net (webmaster)